Pokrenut Centar za istraživanje kreativne ekonomije

Centar za istraživanje kreativne ekonomije – jedini istraživački i razvojni centar u regionu pokrenut je 10. februara 2011. godine i objavljuje početak svog rada otvaranjem internet prezentacije dana 10. aprila 2011. Centar za istraživanje kreativne ekonomije kao program će biti on-line resurs centar, biblioteka, istraživačka platforma i direktorijum kreativnog sektora u regionu Zapadni Balkan. Centar će uspostaviti strateška partnerstva sa nezavisnim organizacijama i vladinim telima i organizacijama, visokoškolskim ustanovama, istraživačkim centrima, strukovnim i poslovnim udruženjima i organizacijama civilnog društva.

Pokretač Centra je Aleksandar Đerić.

U Beogradu, 11.02.2011.

Ostavite odgovor