EU objavila izveštaj o četvorogodišnjem programu za zaštitu i unapređenje raznolikosti kulturnih izraza

Iskustva Evropske Unije u programu zaštite i unapređenja raznolikosti kulturnih izraza dostupna su u formi izveštaja za period 2007-2011. Izveštaj pruža uvid u mere i instrumente koje je EU preduzela da bi sprovela istoimenu UNESCO Konvenciju iz 2005. godine, koju je EU usvojila decembra 2006. godine i time pristupila svetskoj zajendici koja sprovodi aktivnu politiku zaštite i unapređenje kulturnog diverziteta čovečanstva. Izveštaj je objavljen 18. juna 2012. godine.

Ključni instrument EU bili su program Culture 2007-2013, koji se završava 2013, a čiji je ukupan fond bio 400 miliona eura, kao i program Media 2007-2013, koji je u istom periodu bio opredelio sredstva od 750 miliona eura. U međuvremenu postao je aktivan i projekat Media Mundus, sa fondom od 15 miliona eura i periodom implementacije 2011-2013. U narednom budžetskom ciklusu EU će objediniti fondove Culture i Media i osnovati novi fond Creative Europe, sa ukupnim budžetom od 1,8 milijardi eura na raspolaganju. Ovaj fond biće namenjen razvoju kreativnog sektora Evrope, a njegovo konačno odobrenje biće nakon sednice Evropskog parlamenta koja se očekuje najesen. Izveštaj donosi brojne informacije o saradnji EU sa zemljama u razvoju, inicijativama i preporukama koje su razvijene unutar EU institucija i njenih članica.

A.Đ. 

12. juli 2012.

 

Ostavite odgovor