Osnovni pojmovi kreativne ekonomije IV – UNESCO definicija kulturnih industrija

Termin "kulturne industrije" je gotovo jednak sa konceptom “kreativne industrije”. Dok pojam "kulturnih industrija" naglašava one industrije čija inspiracija potiče iz kulturne baštine, tradicionalnih znanja i umetničkih elemenata kreativnosti, pojam "kreativno" u “kreativnim industrijama" stavlja akcenat na pojedinca i na njegovo ili njeno stvaralaštvo, inovacije, veštine i talente u eksploataciji intelektualne svojine. Pojam "kulturne industrije" je takođe usko povezan sa, ali, opet, nešto drugačiji od kategorizacije zasnovane striktno na pojmu "intelektualne svojine", koja je tesno povezana sa konceptom informaciono zasnovanih ekonomija, i koja uključuje takve aktivnosti kao što su naučne i tehnološke inovacije, softver i izradu baza podataka, razvoj telekomunikacionih usluga, kao i proizvodnju hardvera i elektronske opreme.

Ostavite odgovor