U Drvengradu savetovanje o civilnom i neprofitnom sektoru u kulturi

Nova paradigma kulture i nove uloge civilnog i neprofitnog sektora u kulturi – regionalno savetovanje predstavnika iz Srbije i Bosne i Hercegovine biće održano u Drvengradu u Mokroj Gori 26. septembra 2012. godine, od 10 do 17h, a u organizaciji Centra za istraživanje kreativne ekonomije. 

Namera nam je da okupimo zainteresovane strane koji će argumentovano i analitički govoriti o ulozi civilnog sektora i neprofitnog sektora u kulturnim industrijama i diskutovati o njihovom značaju kao razvojnoj mogućnosti Srbije ali i regiona, s obzirom na prepoznatu potrebu izgradnje regionalnog kreativnog tržišta, u kojim procesima učestvuje i neprofitni sektor u kulturi i civilni sektor generalno. Očekivani rezultat su preporuke i uputstva za razvoj sektora koja će biti javno publikovana i dostavljena zainteresovanim stranama u javnom i civilnom sektoru. 

Učestvuju predstavnici: Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Srbije, Ministarstvo kulture Republike Srpske, Tačka kulturnog kontakta Srbija, Građanske inicijative, Kulturni front Beograd, Timočki omladinski centar Zaječar, Forca Požega, Milenijum Kragujevac i Akademika. Uvodničar je mr Žarko Paunović sa Fakulteta političkih nauka iz Beograda. 

Savetovanje se organizuje u okviru projekta Dositheus – profesionalni razvoj za preduzetništvo u kulturnim industrijama i programa E761. 

M.M

Objavljeno 21. septembra 2012. 

Ostavite odgovor