Relativan značaj udruženja, zadužbina i fondacija u srpskoj privredi

Prema podacima Agencije za privredne registre (APR) u 2011. godini je u civilnom neprofitnom sektoru (udruženjima građana) bilo zaposleno 6.572 lica što predstavlja povećanje od 1.182 lica ili za 21,9 odsto u odnosu na 2010. godinu.  Ovaj podatak o rastu broja zaposlenih lica u udruženjima pokazuje i gde se nalazi njihov najveći značaj: u stvaranju novih radnih mesta.

Na kraju 2011. godine u Srbiji je bilo zaposleno 1.739 hiljada lica, a na kraju 2010. godine 1.775 hiljada lica, te je broj zaposlenih smanjen za 36 hiljada lica, što je smanjenje za 2,1 posto. Sto najvećih privrednih društava u Srbiji, koja učestvuju sa 32,7 procenata u ukupnim prihodima iz poslovanja, učestvovali su sa 9,4 procenata u ukupnom broju zaposlenih i povećali su broj zaposlenih lica za 2.389, što je rast od samo 1,5 odsto (sa 161.289 na 163.678), a pri ogromnom povećanju profita i smanjivanju gubitaka u 2011. godini. Dakle, najveći relativan značaj udruženja nalazi se u otvaranju novih radnih mesta, te su ona povećala udeo u ukupnom broju zaposlenih sa 0,3% na 0,38%.

Ukupni prihodi udruženja iznosili su 20,9 milijardi dinara i povećani su za 13,5 odsto u prošloj godini, rashodi su iznosili 20.541 miliona dinara, i povećani su za 15,2 procenata, te je neto dobit iz poslovanja smanjena sa 630 na 400 miliona dinara. Prema podacima APR-a neto dobit je smanjena sa 1.062 na 1.058 miliona dinara, a neto gubitak je povećan sa 452 na 696 miliona dinara. Udruženja su imala bitno manje udele u drugim pokazateljima poslovanja, poput prihoda, rashoda i dobiti. Na primer, ukupni prihodi privrednih društava u prošloj godini iznosili su 7.434 milijarde dinara i u odnosu na njih prihodi udruženja bili su manji od 0,3 posto. 

U 2011. godini evidentiran je rast broja zadužbina i fondacija, sa 264 na 297, ali i smanjivanje broja zaposlenih, sa 497 na 472 lica. Ukupni prihodi zadužbina i fondacija povećani su za 1,3 procenata (sa 2.482 na 2.514 miliona dinara), rashodi za 3 odsto (sa 2.390 na 2.461 miliona), te je neto dobit gotovo prepolovljena (smanjenje sa 92 na 53 miliona dinara).

Prema podacima APR-a, zadužbine i fondacije koje su poslovale sa dobitkom, smanjili su dobit sa 156 na 117 miliona dinara, a one koje su poslovale sa gubitkom povećale su gubitak sa 69,2 na 69,8 miliona dinara.

Udeo udruženja, zadužbina i fondacija u srpskom BDP-u može se grubo proceniti na oko 0,25 odsto. U odnosu na udeo u ukupnoj zaposlenosti, BDP uzima u obzir i poljoprivrednu proizvodnju, finansijski sektor i druge podatke, a koje poređenje udruženja sa brojem zaposlenih ili ukupnim prihodima zanemaruje.

dr Miroslav Zdravković

objavljeno 25.09.2012
 

Ostavite odgovor