Javni poziv za dodelu grantova za razvoj kreativnog preduzetništva: Srbija i Bosne i Hercegovine

U okviru E761 programa i DOSITHEUS projekta profesionalnog razvoja za preduzetništvo u kulturi Centar za istraživanje kreativne ekonomije objavljuje:

Javni poziv za dodelu podsticajnih grantova iz pilot fonda za razvoj preduzetništva u kulturnim/kreativnim industrijama za teritoriju Srbije i Bosne i Hercegovine

Novoustanovljeni fond je pokrenuo Centar za istraživanje kreativne ekonomije u saradnji sa Međunarodnim fondom za kulturnu raznolikost UNESCO i Švajcarskim programom za kulturu Zapadnog Balkana, u želji da ovim putem motiviše i osnaži kreativce koji imaju konkretnu preduzetničku ideju za realizaciju, razvoj i/ili unapređenje postojećih poslova u lokalnim zajednicama. Kreativci koji uđu u uži izbor, njih 10, proći će petodnevnu obuku za izradu biznis plana i biće im obezbeđena promocija ideje/posla.
 
Industrije kojima je poziv namenjen:
• Izdavaštvo (knjige i časopisi)
• Muzička produkcija
• Stari zanati i kulturni turizam
• IT, proizvodnja softvera, veb portali
• Grafički & produkt dizajn i kreativni ateljei
• Filmska i video produkcija
• Pozorište i izvođačke umetnosti
• Vizuelne umetnosti (privatne galerije i radionice)
• Arhitektura & unutrašnja dekoracija.
 
Procedura javnog poziva i dodela bespovratnih sredstava:
Od ukupnog broja prijavljenih selekciona komisija bira 10 kandidata tj. biznis inicijativa, pet iz Srbije i pet iz Bosne i Hercegovine, koji poslovnu ideju razvijaju kroz petodnevni seminar za biznis plan; seminar će biti održan od 25. do 30. novembra 2012. godine (mesto seminara biće naknadno objavljeno).
 
Nakon razvijenih biznis planova za svaku poslovnu inicijativu na seminaru, selekciona komisija i organizacija koja raspisuje javni poziv i dodeljuje sredstva donose konačnu odluku o dodeli sredstava po poslovnoj ideji/inicijativi.
 
Kotizacija iznosi 6.000 dinara ili 90 BAM po učesniku seminara. Podsticajni fond koji će biti raspodeljen iznosi 10.000 Eur, a maksimalan iznos koji može biti dodeljen po jednoj biznis inicijativi je 2.500 Eur ili maksimalno 70 odsto od ukupne vrednosti projekta/poslovne inicijative. Podsticajni grantovi biće isplaćeni u periodu decembar 2012 – februar 2013. godine ugovorom koji Academica potpisuje sa primaocem sredstava.
 
Ko može da se prijavi?
Samostalni umetnici, udruženja građana, neprofitne organizacije, preduzetnici i preduzeća u okviru navedenih industrija iz Srbije i Bosne i Hercegovine, a da nisu sa teritorije Beograda i Sarajeva.
 
Način prijavljivanja:
Zainteresovani kandidati dostavljaju sledeće u jedinstvenoj prijavi na javni poziv:
1. Opis preduzetničke ideje/posla na formularu konkursa
2. Profesionalnu biografiju (ako je pojedinac) ili profil organizacije/preduzeća
3. Popunjenu i potpisanu izjavu kandidata da obezbeđuje novčano učešće i kotizaciju za seminar poslovnog planiranja.
 
Rok za apliciranje:
4. novembar 2012. do 17h.
 
Selekcija prijava:
Selekciju vrši nezavisna tročlana stručna komisija prema unapred utvrđenim kriterijumima.

Ostavite odgovor