Srbija 2012: zaštita intelektualne svojine blago poboljšana

U nedavno objavljenom godišnjem Izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije u evrointegracijama se navodi da je ostvaren napredak u oblasti intelektualne svojine, autorskih i srodnih prava. Ocenjeno je da je usklađenost važećih zakona i propisa Srbije u ovoj oblasti sa zakonodavstvom Evropske unije na visokom nivou. To se pre svega odnosi na izmenu i dopunu Zakona o autorskom i srodnom pravu iz decembra 2011. godine i donošenje podzakonskog akta za sprovođenje Zakona o optičkim diskovima iz marta 2012. U izveštaju, između ostalog, stoji da je Uprava carine Srbije poboljšala IT kapacitete u ovoj oblasti i da je ukinuta administrativna taksa na podnošenje zahteva za zaštitu prava intelektualne svojine, što je dovelo i do povećanja broja upita.

Međutim, i dalje je potrebno uspostaviti mehanizme za koordinisanu saradnju između institucija zaduženih za ovu oblast i obezbediti specijalizaciju sudija i tužioca za rešavanje sporova u oblasti zaštite intelektualne svojine i autorskih i srodnih prava.

Deo izveštaja o ovoj oblasti možete preuzeti na sajtu Zavoda za intelektualnu svojinu

M.M.

16. oktobar 2012.

Ostavite odgovor