Osnovni pojmovi kreativne ekonomije VIII: model kreativnih industrija u SAD-u

Prema najnovijem izveštaju neprofitne organizacije Americans for the Arts, u SAD-u tokom 2012. godine u oblasti kreativnih industrija posluje 905.689 preduzeća koja zapošljavaju 3.35 miliona ljudi. To znači da kreativni sektor čini 4.42 odsto svih preduzeća u Americi, odnosno 2.15 odsto radne snage. Pomenuti izveštaj predstavlja najvažniju nacionalnu studiju koju je sprovela organizacija Americans for the Arts (AFTA), osnovana 1960 godine. Kako bi pojasnio koncept kreativnih industrija u SAD-u, Stjuart Kaningem (Stuart Cunningham) polazi od definicije koju je postulirala pomenuta organizacija.

Naime, krajem sedamdesetih godina 20. veka AFTA je otpočela istraživanje i izveštavanje o ekonomskom uticaju umetnosti na regionalnom i nacionalnom nivou, što se tokom 1990-ih odnosilo i na oblast industrije zabave, subvencionisanih tradicionalnih umetnosti i amaterskog stvaralaštva. Već 2002. godine, u izveštajima se po prvi put pojavljuje termin – kreativne industrije. Međutim, prema njihovoj definiciji, u ovu oblast ne spada kompjuterski softver, programiranje i slično, iako se ovim sektorima priznaje kreativnost. AFTA u kreativne industrije ubraja preduzeća koja se bave proizvodnjom ili distribucijom umetnosti, odnosno muzeje, pozorišta, bioskope ali i profitni sektor – kompanije u filmskoj industriji, arhitekturi, advertajzingu. Pored navedene klasifikacije, područje kreativnih industrija u SAD-u se deli i na umetnost i kulturu, sa jedne strane, a sa duge, na industriju zabave i/ili industriju autorskih prava. Iako se može govoriti o „hegemoniji“ američke industrije zabave, na državnom, regionalnom i lokalnom nivou vode se brojne debate o kreativnim industrijama. Poslednjih godina o ovom sektoru se promišlja u kontekstu podsticanja lokalnog razvoja, tako da koncept kreativnih industrija oscilira između definicije koja je u vezi sa umetnošću i shvatanja koje favorizuje aspekt razvojnih strategija, inspirisanog radom Ričarda Floride.

Izvor: Cunningham, Stuart, Trojan Horse or Rorschach Blot? Creative industries discourse around the world, International Journal of Cultural Policy 15 (4), 2009.

Prevod i obrada: M. Milojević

2. novembar 2012.

Ostavite odgovor