Zatvoren javni poziv za dodelu podsticajnih grantova

Zatvoren je Javni poziv za dodelu podsticajnih grantova za razvoj preduzetništva u kulturnim/kreativnim industrijama za teritoriju Srbije i BiH. Izabrane kandidatkinje i kandidati, po pet iz obe države, biće obavešteni do 20. novembra i pozvani da prisustvuju pripremnom seminaru za izradu poslovnog plana, nakon čega će biti doneta odluka o dodeli podsticajnih grantova.

Seminar Poslovno planiranje i izrada poslovnog plana biće održan od 25. do 30. novembra 2012. godine u Drvengradu, Mokra Gora, opština Užice. Organizator Centar za istraživanje kreativne ekonomije obezbeđuje troškove smeštaja, ishrane, osveženja, materijala za rad i predavače konsultante. Učesnici pokrivaju troškove prevoza do Drvengrada i uplaćuju učešće od 6.000 dinara ili 90 BAM na ime kotizacije. Učešće u seminaru je obavezno za izabranog kandidata/kandidatkinju i eventualno odustajanje od seminara automatski povlači eliminisanje iz procedure za dobijanje podsticajnog granta. 

Selekciju kandidata vrši nezavisna tročlana komisija sastavljena od dva predstavnika iz Bosne i Hercegovine i jednog iz Srbije.  

Objavljeno 4. novembra 2012. 

 

Ostavite odgovor