Kako do unapređenja konkurentnosti?

Ana Trbović, dekan Fakulteta za ekonomiju, finansije i administraciju u Beogradu, ocenila je da Srbija treba da promeni pravac državne pomoći, odnosno da usmerava finansije ka kreativnim industrijama a ne ka „gubitašima“ tj. firmama i industrijskim granama koje su neodržive i koje ne mogu da doprinesu razvoju, inovaciji i konkurentnosti. Kako navodi, Srbija ima Fond za inovacije koji se trenutno finansira iz fondova Evropske unije, ali država je ta koja treba da garantuje dugoročno postojanje te institucije.

Trbović smatra da kreativne industrije nisu samo one delatnosti koje na prvi mah zvuče kreativno, kao što je filmska ili modna industrija, već i inženjerska struka i biomedicinska nauka. Upravo u tom sektoru Evropa nalazi osnov za dalji rast i konkurentnost u odnosu na druga tržišta. Iako pojedine grane kreativnih industrija u Srbiji daju konkretne rezultate, neophodno je da država potpomaže takve projekte. Trbović dodaje da su kreativne industrije posebno priznate, u Evropi i u Sjedinjenim Američkim Državama, i da polako postaju prepoznatljive u Aziji jer taj kontinent više ne zasniva konkurentnost na jeftinoj radnoj snazi već proizvodi inovativne proizvode. "To je znak i da Evropa treba još više da podrži svoje kreativne industrije, kako ne bi postala na neki način muzej ekonomije, već ostala predvodnik inovacije u svetu.“

Izvor B92 i Tanjug

M.M.

24. novembar 2012.

Ostavite odgovor