Debata: za kulturu manje od 1% BDP

Učesnici debate „Kako preko 0.62% – Kultura, strategija i preduzetništvo“, koja je održana 4. decembra 2012. u organizaciji Programa Mad Marx, izneli su različita viđenja preduzetništva u kulturi, osvrnuvši se i na primere partnerstva privatnog, javnog i civilnog sektora. Preduzetnik i bloger Saša Radulović, smatra da je neophodno afirmisati preduzetnički pristup problemima u kulturi koji podrazumeva finansijski održivo bavljenje kulturom. U kulturi treba prevashodno primeniti model koji bi omogućio pridobijanje publike, konzumenata a ne samo sticanje profita.

Dok Nemanja Čabrić, koordinator BICCED-a, ističe da je preduzetništvo u kulturi najbolji način za prevazilaženje krize navodeći da treba „umrežiti kulturni potencijal i ponuditi ga“, Nada Popović Perišić, osnivač Fakulteta za medije i komunikaciju, smatra da kulturu ne možemo tražiti na tržištu dokle god je izbačena iz obrazovanja.

Učesnici debate su se usaglasili da je pored edukacije neophodno sistematsko podsticanje „preduzetničke kulture“ čija je suština održivost a ne sticanje profita. Upravo na tom tragu, Marko Radenković, osnivač dizajn inkubatora – Nova Iskra, navodi da je nezavisnost od sistema presudna. On smatra da „preduzetnik ne bi sebe ni doveo u situaciju da zavisi od 0.62 odsto“ državnog budžeta namenjenog za kulturu. Ukazujući na nepostojanje opšte atmosfere u kojoj bi se promovisala saradnja između privatnog, javnog i civilnog sektora, Aleksandar Brkić sa Univerziteta umetnosti ističe da preduzetnički duh nedostaje kulturnom sektoru, ali s obzirom da on podrazumeva promene može se reći i da ga mnenje uzima da je nepoželjan.

Ova debata organizovana je u okviru projekta Dositheus – Profesionalni razvoj za preduzetništvo u kulturi Srbije, nakon prve nacionalne debate o kreativnim industrijama (maj) i regionalne (u septembru). Projekat je podržao UNESCO kroz Međunarodni fond za kulturnu raznolikost (IFCD).
 
Debata u medijima:
 

M.M.

Objavljeno 5. decembra 2012.

 

 

 

Ostavite odgovor