Prikaz poslovne inicijative: Blago Đerdapa

Projekat „Blago Đerdapa“ udruženja građana – domaće radinosti „Misija kreativa Kladovo“ je nastao iz želje da se prirodno, istorijsko i kulturno blago Đerdapa iznese na tržište u vidu kvalitetnih, upotrebnih suvenira od prirodnih materijala.

Udruženje „Misija kreativa Kladovo“, osnovano 2007. godine u Kladovu, bavi se očuvanjem tradicije i tehnika starih zanata. Zahvaljujući saradnji sa strukovnim udruženjem „Etno mreža“ i podršci lokalne zajednice, razvili su se u proizvođača suvenira od prirodnih materijala sa geografskim obeležjima, koristeći tehnike starih zanata. Slavica Boraković, iz udruženja „Misija kreativa Kladovo“, navodi da su strateško opredeljenje opštine Kladovo za razvoj turizma, sa jedne strane, i nezasićenost tržišta suvenira, sa druge, omogućili udruženju da preraste u kreativnog proizvođača otvorenog za prekograničnu saradnju.
  
Boraković navodi da njihovo udruženje poseduje opremljene, licencirane radionice za tkanje, šivenje, vez i izradu keramike, a organizovali su se tako što su u jednom objektu objedinili proizvodnu, izložbenu i prodajnu delatnost. Značaj ovog projekta je u tome što, pre svega, doprinosi stvaranju porodičnih radionica koje, kroz proizvodnju suvenira, ostvaruju dodatne prihode. Udruženje okuplja žene i osobe sa posebnim potrebama kao marginalne i teško upošljive kategorije u ruralnim i nerazvijenim područjima.

Obrazlažući poslovnu inicijativu, Boraković ističe: „Prirodno i kulturno blago Đerdapa se oduvek koristilo ali nikad organizovano u cilju kreiranja upotrebnog suvenira sa geografskim poreklom. Naša ideja, od osnivanja, je da osmislimo karakterističan suvenir za ovaj kraj i na tome radimo već 5 godina.“ Njihove suvenire kupuju turisti, đaci na ekskurzijama, ljudi iz dijaspore, ali neretko izrađuju i ćilime i odevne predmete po narudžbini. Dodatno, udruženje sarađuje i sa školskim ustanovama sa kojima organizuju radionice starih zanata za decu. „Zapošljavamo žene, doprinosimo turističkoj ponudi grada, pravimo atraktivne izložbe i prezentacije Kladova u drugim sredinama i veoma dobro sarađujemo sa predstavnicima lokalne zajednice. Projekat „Blago Đerdapa“ proizilazi iz želje da naš rad bude od koristi za zajednicu ali bez pomoći ne možemo dalje da napredujemo“, navodi Boraković.
 

Ova poslovna inicijativa je selektovana kao jedna od 10 iz Srbije i Bosne i Hercegovine, u okviru projekta Dositheus – Profesionalni razvoj za preduzetništvo u kulturnim/kreativnim industrijama, koji je sproveo Mad Marx uz podršku UNESCO Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost i Švajcarskog programa za kulturu Zapadnog Balkana. 
 
M.M.
 
Objavljeno 13. decembra 2012.
 

Ostavite odgovor