Prikaz poslovne inicijative: Omladinski IT inkubator

U opštini Petrovo u Bosni i Hercegovini, koja broji svega oko 2.000 stanovnika, udruženje Oz-Petrovo (Organizacija za informisanje, razvoj i saradnju) pokreće projekat „Omladinski IT inkubator“ koji je trenutno u početnoj fazi. Projekat je prevashodno namenjen mladima iz opštine Petrovo ali po rečima Zorana Vasića, projekt menadžera, uveliko se razmišlja o uključivanju i drugih kategorija lokalnog stanovništva.

Vasić objašnjava da je na području opštine Petrovo nezaposleno 39 odsto stanovništva od čega 77 odsto mladih. Ne samo što je preduzetništvo nerazvijeno već procentualno gledano najmanji broj preduzetnika čine mlade sobe, svega oko 1 odsto na području opštine. „Uzrok tome je neobrazovanost budućih preduzetnika, nedostatak metoda za učenje poput biznis simulacija i školskih preduzeća, kao i nedostatak adekvatnog ambijenta za početni razvoj jedne firme, poput poslovnog inkubatora“, navodi Vasić.

Verujući da u Petrovu mladi treba da budu nosioci privrednog razvoja, udruženje Oz-Petrovo pokreće projekat „Omladinski IT inkubator“. Projekat ima za cilj razvoj omladinskog preduzetništva na području opštine u novim i modernim oblastima kao što su informacione tehnologije koje su u skladu sa interesovanjima mladih ali i u skladu sa potrebama tržišta. Vasić objašnjava da projekat podrazumeva stvaranje celokupne infrastrukture za razvoj IT preduzetništva, odnosno otvaranje prostora, nabavljanje opreme, pružanje konsalting usluga ali pre svega, pozitivnu klimu za razvoj novih ideja kod mladih i mesto gde će se mladi međusobno dopunjavati i timski raditi.

Vasić očekuje da će ovaj projekat promovisati IT preduzetništvo kod mladih ali i ostalih građana, da će pružiti podršku novopokrenutim preduzećima u IT oblasti omogućavajući transfer znanja o tehnologiji između mladih, da će stvoriti nova radna mesta i time sprečiti odliv kvalifikovane radne snage.

Ova poslovna inicijativa je selektovana kao jedna od 10 iz Srbije i Bosne i Hercegovine, u okviru projekta Dositheus – Profesionalni razvoj za preduzetništvo u kulturnim/kreativnim industrijama, koji je sproveo Mad Marx uz podršku UNESCO Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost i Švajcarskog programa za kulturu Zapadnog Balkana. 

M.M.

Objavljeno 15. decembra 2012.

Ostavite odgovor