Dodeljeno 10.000 eura iz regionalnog pilot podsticajnog fonda za kulturne/kreativne industrije

Program MadMarx, Centar za istraživanje kreativne ekonomije dodelio je u okviru pilot fonda za kulturne/kreativne industrije prvih 10.000 eura. Selekciona komisija u sastavu Aida Čengić, nezavisna konsultantkinja za kulturnu politiku i menadžerka u kulturi iz Sarajeva, Hana Stojić, koordinatorka regionalnog ureda Traduki iz Sarajeva i Marko Radenković, generalni menadžer Dizajn inkubatora Nova iskra iz Beograda, na osnovu razvijenih poslovnih planova donela je 19. decembra 2012. odluku o dodeli podsticajnih sredstava za projekte koji su bili u konkurenciji, nakon prve selekcije.

Poslovne inicijative koje su dobile podsticajna sredstva:

  • Organizacija Reload Vranje – Reload Brand Studio, 1.500 Eur 
  • Društvo Josip Broz Tito, Jablanica – Titova soba, 1.700 Eur 
  • Organizacija Optimist, Gornji Milanovac – Reciklirani satovi, 1.100 Eur
  • Orhan Maslo Oha, Mostar – Kurs audio produkcije, 1.900 Eur
  • Organizacija Misija Kreativa Kladovo – Blago Đerdapa, 1.900 Eur
  • Organizacija World Music Center Mostar – Srce Hercegovine, 1.900 Eur
Ukupan iznos za raspodelu je 10.000 Eur, koliko je i bilo na raspolaganju za podsticajni pilot fond za kreativne industrije.

Javni poziv za dodelu podsticajnih grantova u kulturnim/kreativnim industrijama Srbije i Bosne i Hercegovine objavljen je 4. oktobra 2012. u saradnji sa Međunarodnim fondom za kulturnu raznolikost UNESCO i Švajcarskim programom za kulturu Zapadnog Balkana.  Cilj ovog pilot fonda bio je da ovim putem motiviše i osnaži kreativce koji imaju konkretnu preduzetničku ideju za realizaciju, razvoj i/ili unapređenje postojećih poslova u lokalnim zajednicama, kao i da javno demonstrira značaj jednog ovakvog instrumenta za regionalni razvoj kreativne ekonomije i preduzetništva. 

Javni poziv bio je otvoren do 4. novembra 2012. godine. Na javni poziv prispelo je ukupno 76 aplikacija, od toga iz Srbije 54, iz BiH 22 aplikacije. Izabrane kandidatkinje i kandidati, po pet iz obe države, obavešteni su o ishodu glasanja u prvom krugu i pozvani da prisustvuju pripremnom seminaru za izradu poslovnog plana. Seminar Poslovno planiranje i izrada poslovnog plana bio je održan od 25. do 30. novembra 2012. godine u Drvengradu.

Nakon seminara, aplikanti polaznici su kreirali nacrt svog poslovnog plana, sa opisom poslovne inicijative, svoje organizacije i njene misije, i uz potpisani zahtev podneli organizatoru 11. decembra 2012. na konačno odlučivanje. Za sve aplikante i učesnike seminara organizator je obezbedio dodatni mentoring, literaturu, kao i prezentaciju poslovne ideje.

U periodu od 12. do 17. decembra nezavisni stručnjak za razvoj poslovnih planova, Željko Gaković, analizirao je poslovne planove i dao je mišljenje o svakom poslovnom planu, sa preporukama za unapređenje poslovnih inicijativa u menadžment, marketing i prodajnom aspektu. Ova mišljenja upućena su svakom od podnosioca, kao i selekcionoj komisiji. 

Selekciona komisija na osnovu tih dokumenata i imajući u vidu preporuke i mišljenje eksternog stručnjaka za poslovni plan (bez obaveze da to mišljenje i sledi) donela je odluku o dodeli podsticajnih sredstava za projekte koji su bili u konkurenciji. Svaki član komisije je odlučivao rangiranjem prispelih deset projekata ocenom od 0 do 9. Maksimalan broj bodova mogao je biti 27, a minimalan 0.
 
Iz teksta obrazloženja članova komisije o selektovanim poslovnim inicijativama:

a) Reload Brand Studio Vranje (25 bodova) – grafički dizajn, veb dizajn, IT, fotografija

Ideja projekta je suvremena. Poslovni plan je i prema mišljenju stručnjaka korektan i ostvariv. Dakle i ideja i pristupanje realizaciji ulijevaju povjerenje da je riječ o organizaciji koja ima kapacitete u koje vrijedi ulagati. Ovaj projekat čak i prevazilazi regiju JIE i u startu ima u vidu suradnju/ poslovanje na evropskom nivou.

b) Titova soba Jablanica (23 boda) – kulturni turizam

Podržavamo ideju obogaćenja turističke ponude Jablanice koristeći se njenim kulturno historijskim naslijeđem. To je vjerovatno trenutno njezin najveći  kapacitet na polju kulturnog turizma koji je kao takav prepoznat od strane lokalnog udruženja koje se bori za osnaživanje svog grada / svoje zajednice.

Prema mišljenju stručnjaka je plan financiranja dobro urađen i time su obje komponente ispunjene kako bi projekt dobio podršku.

c) Reciklirani satovi Gornji Milanovac (17 bodova) – umetnički zanati

Ideja je uistinu originalna, ali za njenu ostvarivost je neophodna distribucija koja je za uspjeh projekta od većeg značaja od same kreativne ideje. 

d) Kurs audio produkcije Mostar (15 bodova) – muzička industrija

Ovaj projekt je neprofitabilan i podržan je jer je jedan od rijetkih koji želi da uloženo usmjeri u izgradnju tržišta muzičke industrije, odnosno da osposobljava ljude dodatnom edukacijom.

e) Blago Đerdapa Kladovo (13 bodova) – stari zanati, kulturni turizam

Ideja nije posebice originalna, ali je pouzdan i provjeren način podsticanja održanja rukotvorina i brendiranja regije, uz žensko poduzetništvo. Ono što je također prepoznato od strane stručnjaka kao mogući problem jeste distribucija. Smatramo da je to i ovdje onaj znatno teže ostvariv dio u odnosu na kreativne ideje i izradu predmeta.  

f) Srce Hercegovine Mostar (13 bodova) – kulturni turizam, audio produkcija, film 

Lijepa ideja promocije kulturnog turizma regije sa specifičnim kulturnim nasljeđem. Preporuka podnosiocu je unapređenje ukupnog poslovnog plana i detaljnija razrada plana proizvodnje i distribucije.

Projekti koji nisu dobili dovoljan broj glasova: opšte mišljenje članova komisije je da su to jednako dobre ideje iza kojih stoji trud, znanje, kreativnost, preduzetnička inicijativa i društvena i tržišna potreba. Jedini kriterijum selekcije bio je kvalitet urađenog poslovnog plana i kako je poslovni plan sagledao ambijent i promenu koju hoće da donese, a  nikako ne govori o kvalitetu podnosioca projekta, već o trenutnom stanju preduzetničke odnosno poslovne  ideje, kojoj je potrebno sazrevanja u vremenu ili stručna podrška radi bolje analize, plana pokretanja i pune implementacije. 

Sa dobitnicima podsticajnih sredstava organizator javnog poziva potpisaće ugovore o uzajamnim pravima i obavezama i dodeliti podsticajna sredstva koja će biti utrošena najkasnije do 31. jula 2013. godine.

20. decembar 2012.

Ostavite odgovor