Novi uvidi u preduzetničke principe kulturnih i kreativnih industrija

Utrecht School of the Arts iz Holandije objavila je novo izdanje o preduzetničkim principima kulturnih i kreativnih industrija – Pioneering Minds Worldwide. Autori knjige su Giep Hagoort, Aukje Thomassen, Rene Kooyman.

Istraživanje teme iz ekonomske i umetničke perspektive te perspektive kreiranja politika daje interdisciplinarni pristup ovim delatnostima na globalnom nivou, praveći pritom značajnu razliku između kulturnog sektora – proizvoda koji se konzumiraju na licu mesta, kao što su koncerti ili predstave – i kreativnog sektora koji generiše umetničke proizvode koji nude dugotrajniju interakciju, poput dizajna, arhitekture i oglašavanja.

Autori ovih visoko informativnih eseja nude nove koncepte i gledišta o preduzetničkoj dimenziji kulturnih i kreativnih industrija u 16 zemalja iz Evrope, Severne i Južne Amerike, i Kine, te istražuju kako razvoj urbanih područja, nove tehnološke inovacije i obrazovanje utiču na ove industrije koje kontinuirano rastu. Čak i nakon nedavne ekonomske krize, kulturne i kreativne industrije su i dalje sposobne da lako privuku publiku i potrošače, jednako kao i nove talente kako bi obogatile ovo područje. Stoga je i Evropska komisija usmerena na otvaranje punog potencijala ovog sektora.

Izvor Culturnet

M.M.

23. decembar 2012.
 

Ostavite odgovor