Nekontrolisan rast broja samostalnih umetnika i umetničkih udruženja

Duško Paunković, predsednik Nacionalnog saveta za kulturu, navodi da je „Zakon o kulturi iz 2009. stvorio uslove za nekontrolisani rast broja samostalnih umetnika, dok nije predvideo mogućnost smanjenja njihovog broja. Pokušaj bližeg uređenja ove oblasti, u vidu posebnog pravilnika, nije uspeo jer je Sekretarijat za zakonodavstvo vlade zaključio da za takvo preciziranje nema osnova u zakonu. U praksi to znači sledeće: reprezentativna udruženja koja imaju pravo da dodeljuju status lica koja se bave umetničkom ili drugom delatnošću u oblasti kulture, nemaju mogućnost da taj status nekome oduzmu zato što zakon ne definiše ni uslove pod kojima to može da se učini, ni termine u kojima je dopuštena provera ispunjenosti zakonskih uslova.“

Paunković, dalje dodaje, da postojeći zakon loše definiše oblasti kulture i kulturne delatnosti i da, uz to, omogućava davanje reprezentativnog statusa prevelikom broju udruženja. „Kao umetničke delatnosti u užem smislu navedeni su izdavaštvo, knjižarstvo i muzička produkcija. (…) Nije jasno kako su se knjižar, izdavač ili producent mogli naći u ulozi umetnika i kako se ta definicija održala u svim fazama kroz koje je prolazio zakon pre nego što je usvojen. (…) Tako su stvoreni uslovi za postojanje pedeset reprezentativnih udruženja. Sva imaju pred zakonom ista prava, iako neka od njih okupljaju isključivo umetnike i nisu u stanju da budu profitabilna pa zavise od budžeta, dok druga okupljaju biznismene i trgovce  i, kako pokazuje praksa, mogu da stvaraju profit.“

Primećeno je da stara udruženja, u strahu od toga da će im neko oteti samostalne umetnike i da će ona zbog toga dobijati manje sredstava, spuštaju kriterijume za status i dodeljuju ga neštedimice. Iako je trend porasta broja samostalnih umetnika postojao i pre, od kako je zakon na snazi broj umetnika je porastao za dvesta pedeset  – sa 1.615 na 1.866.

Kako je i ideja o tržišnom poslovanju svih umetničkih udruženja nerealna, Paunković navodi da je NSK predložio ministarstvu nekoliko stvari. Da se donese pravilnik o kriterijumima na osnovu kojih udruženja daju status samostalnog umetnika, da se raspiše javni poziv za prijavljivanje umetnika, odnosno stručnjaka u kulturi, i da se zatvori konkurs za reprezentativna udruženja zbog njihovog nekontrolisanog rasta. Paunković smatra da bi ove mere premostile problem do trenutka donošenja adekvatnog zakonskog rešenja.

Izvor Politika

Objavljeno 25. decembra 2012.

M.M.

Ostavite odgovor