Prikaz poslovne inicijative: reciklirani satovi

Reciklirani satovi ili Reusable watches predstavlja koncept izrade zidnih satova od već korišćenih predmeta i materijala, sa fokusom na prirodne (biorazgradive) materijale i one koji se u visokom procentu mogu reciklirati nakon upotrebe.

Bojan Milovanović iz organizacije GM Optimist, koja je inicirala ovaj projekat, objašnjava: „Početkom 2012. godine započeli smo aktivnosti koje se tiču upotrebe iskorišćenih materijala u uređenju javnih površina, što je koncept koji je po prvi put upotrebljen u Gornjem Milanovcu, mada se, iako nije revolucionaran, ne primenjuje tako često u našoj zemlji. Predmeti koji su, tom prilikom, postavljeni izazvali su veliku pažnju javnosti. Ne samo što smo osvojili nagradu na konkursu „Oplaneti se! Recikliraj“ već se projektnom timu otvorio prostor za nove ideje i planove. Kao produkt razmišljanja u tom pravcu nastala je i ideja izrade zidnih satova kombinacijom prirodnih i reciklabilnih/recikliranih materijala. Na taj način dobijamo potpuno novu upotrebnu vrednost iskorišćenih predmeta koji će pored svoje estetske raznolikosti i primamljivosti imati i ekološki održivu notu.“

Projekat je u početnoj fazi jer se još uvek pribavljaju alati, materijali i istražuju kanali prodaje i distribucije gotovih proizvoda. Po rečima Milovanovića, Reusable watches su namenjeni osobama koje preferiraju neobičan, alternativni dizajn ili imaju izraženu ekološku svest, kao i firmama koje drže do društvene odgovornosti.

Osvrnuvši se na poslovno okruženje, Milovanović ističe da je poslovanje u civilnom sektoru bitno drugačije od onog u biznis sektoru. „Prvenstveno jer je u tom sektoru naplata rada jedan od najvećih problema, dok je u našem slučaju najteže dobiti novac na nekom konkursu, ali onda izmirujemo sve svoje obaveze prema saradnicima, u suprotom ne ulazimo u posao. Dakle nema ni klasičnih troškova, jer ne postoji proizvod za koji smo uložili neki materijal, novac, radnu snagu i onda treba da ga prodamo. Naš proizvod je dobra ideja koja rešava neki društveni problem. Za nju je potrebno uložiti vreme, i ono košta, ali na kraju procesa dugujemo nama samima.“

Ova poslovna inicijativa je selektovana kao jedna od 10 iz Srbije i Bosne i Hercegovine, u okviru projekta Dositheus – Profesionalni razvoj za preduzetništvo u kulturnim/kreativnim industrijama, koji je sproveo Mad Marx uz podršku UNESCO Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost i Švajcarskog programa za kulturu Zapadnog Balkana. 

M.M

Objavljeno 25. decembra 2012.

Ostavite odgovor