Prikaz poslovne inicijative: Reload Brand Studio

Reload Brand Studio je poseban odeljak strukovne, neprofitne organizacije Reload iz Vranja, u okviru kog se plasiraju različite usluge i proizvodi poput izrade veb-sajtova i dizajna, brendiranja a u planu je i izrada komercijalnih fotografija.

Slobodan Ljubić iz Reload-a objašnjava da su usluge grafičkog i veb dizajna do sada pružane na domaćem tržištu ali i na tržištu istočne Francuske, zahvaljujući partnerstvu sa firmom Internet Perspectives. Organizacija planira da se bolje pozicionira na ova dva tržišta ali i da pruža usluge na globalnom nivou koristeći sve prednosti  Interneta.
 
Reload je strukovna organizacija, neprofitnog tipa, koja deluje u domenu informacionog razvoja, od maja 2011. godine. Inicijativa je omladinska, s obzirom da je organizacija osnovana od strane mladih dizajnera, programera, menadžera i aktivista, uzrasta od 25 do 30 godina. Reload predstavlja novu vrstu organizovanja na lokalu, i svojim primerom i programima promoviše razvoj start-up biznisa, preduzetništva, kreativnih industrija, održivi i informacioni razvoj“, navodi Ljubić.

 

Reload danas broji devet članova i veliki broj volontera. Od samog osnivanja, organizacija realizuje i edukativne programe, konferencije, proizvodi veb-sadržaje korisne za građane, čuva i promoviše kulturno nasleđe i kulturnu raznolikost i obavlja brojne društveno korisne aktivnosti. Ljubić posebno ističe osvojenu drugu nagradu na konkursu Uprave za Digitalnu agendu posvećenom unapređenju komunikacije između građana i organa uprave.

Ova poslovna inicijativa je selektovana kao jedna od 10 iz Srbije i Bosne i Hercegovine, u okviru projekta Dositheus – Profesionalni razvoj za preduzetništvo u kulturnim/kreativnim industrijama, koje je sproveo Mad Marx uz podršku UNESCO Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost i Švajcarskog programa za kulturu Zapadnog Balkana. 

M.M.

Objavljeno 27. decembra 2012.

Ostavite odgovor