Osnovni pojmovi kreativne ekonomije XXV: kreativni razvoj Trećeg sveta

Zemlje u razvoju danas čine zapravo najveći deo svetske kreativne proizvodnje. Među njima se, naravno, izdvaja Kina, ali iznenađuje podatak da je npr. u filmskoj industriji Nigerija treća zemlja u svetu. 

Teorija o tri sveta globalnog društva početke nalazi u doktrini kineskog državnika Mao Ce Tunga, koji je u svojim političkim radovima i državnoj doktrini Kine (maoizam) zastupao tezu da se moderni svet politički sastoji od Prvog sveta – sveta supersila (SAD i tada SSSR), Drugog sveta – sveta njihovih saveznika u regionalnim silama i državama satelitima i Trećeg sveta – sveta neutralnih i nesvrstanih zemalja. Ekonomski, Treći svet je svet zemalja u razvoju i nerazvijenih zemalja koje ne prihvataju u potpunosti principe tržišne ekonomije, odnosno kapitalizam i privatnu svojinu nad sredstvima za proizvodnju. Kako se većina nerazvijenih ili zemalja u razvoju zapravo nalazi među zemljama tzv. Trećeg sveta, termin Treći svet je u poslednjih trideset godina kod većine teoretičara korišćen upravo i kao sinonim za ekonomski nerazvijene zemlje. Termin „Treće države“ prvi je upotrebio francuski antropolog, demograf i ekonomski istoričar Alfred Sovi (Alfred Sauvy) 1952. godine kao opis za države koje su ekonomski nevažne i pripadaju nesvrstanima. U ovom istraživanju pojam Treći svet koristićemo kao sinonim za svet u razvoju, tj. svet koji ne pripada niti starim supersilama, niti grupi ekonomski najrazvijenijih zemalja (G8), niti zemljama u usponu (BRIC), ni grupi N-11 (Next Eleven). Zemlje iz BRIC i N-11 grupe su nekada pripadale grupi zemalja Trećeg sveta, ali su to ekonomije koje će biti u usponu tokom dekade do 2020, a naročito značajne u trećoj dekadi XXI veka (Zemlje BRIC-a su Brazil, Rusija, Kina i Indija a u N-11 grupi su Bangladeš, Egipat, Indonezija, Iran, Meksiko, Nigerija, Pakistan, Filipini, Južna Koreja, Turska i Vijetnam). Na osnovu analogije možemo zaključiti da bi danas Prvi svet bio svet zemalja G8 i najrazvijenijih zemalja po BDP, Drugi svet bi činile zemlje BRIC i N-11 grupe a Treći svet sve ostale zemlje, među kojima i Srbija. 

A.Đ.

15. oktobar 2015.

Ostavite odgovor