EU uređuje regulativu razmene ličnih podataka za digitalne sadržaje

Evropski parlament priprema osnove za usvajanje nove direktive u vezi sa regulisanjem ugovornih prava i obaveza u vezi sa digitalnim sadržajem i uslugama i time želi da postigne harmonizaciju pravnog okvira za digitalne sadržaje kako bi to pogodovalo i potrošačima i poslovnim entitetima. Ovo pokriva ne samo ugovore gde su digitalni sadržaji i usluge omogućeni u zamenu za novac, nego i one gde potrošač obezbeđuje predaju ličnih i drugih podataka umesto novca, da bi obezbedio pristup digitalnim sadržajima i uslugama. 

Uzajamno dejstvo između predloženog instrumenta privatnog prava i postojećeg javnog prava o zaštiti podataka bilo je predmet debate u Evropskom parlamentu. Evropsko telo za nadzor zaštite podataka bilo je kritično prema predlogu, zastupajući stanovište da unutar EU lični podaci "ne mogu biti smatrani kao puka ekonomska vrednost i prema tome ne mogu ni biti tretirani kao potrošačeva kontrausluga umesto novca".

U prilogu dokumenta dat je i dokument izveštača Parlamenta koji uključuje i one ugovore u kojima potrošači ne plaćaju cenu (ali daju podatke) u okviru predloga. Dokument isključuje pojam ličnih podataka kao forme ugovorne kontrausluge. Zakonodavac se sada suočava sa izazovom pomirenja fundamentalnih prava u odnosu na zahteve ekonomske stvarnosti, uključujući i potrebu potrošača koji daju svoje lične podatke u zamenu za pristup digitalnim sadržajima i uslugama. 

Pročitajte brifing o debati dat u dokumentu Contracts for the supply of digital content and personal data protection.

Evropski parlament – Virtuelni institut

Objavljeno 17. maja 2017. 

 

Ostavite odgovor