Osnovni pojmovi kreativne ekonomije XXIX: međunarodne kodne oznake kreativnih dobara i njihova faktorska intenzivnost

Prema kodifikaciji Međunarodnog trgovinskog centra sa sedištem u Ženevi kodne oznake kreativnih dobara u međunarodnoj trgovini su: 330300; 340119; 340600; 392640; 420100; 420211; 420212; 420219; 420221; 420222; 420229; 420231; 420232; 420291; 420292; 420299; 420310; 420321; 420329; 420330; 420340; 420500; 430310; 430390; 430400; 430900; 442010; 442090; 442110; 460199; 460210; 460290; 4801; 4802; 4814; 4815; 4901; 5905; 6117; 6213; 6302; 6403; 6404; 6405; 6503; 6504; 6505; 6506; 6702; 6802; 6803; 7113; 7114; 7115; 7116; 7117; 9206; 9405; 9601; 9614; 9615; 9701; 9706.

Faktorska intenzivnost kreativne ekonomije prema Hinloopen/Van Marrewijk (2008) klasifikaciji proizvoda bila bi sledeća:  Radno intenzivni proizvodi/Unskilled Labour intensive products (C) kao što su proizvodi umetničkih zanata; Tehnološko intenzivni proizvodi/Technology Intensive Products (D) kao što je kinematografska oprema; Proizvodi ljudskog kapitala/Human capital intensive products (E) kao što su dizajn tekstila ili grafički dizajn, muzički instrumenti, izdavačke jedinice, materijali kulturnog nasleđa, proizvodi vizuelne umetnosti.

Virtuelni institut