Stanje tržišta rada na Zapadnom Balkanu

Iako se region Zapadnog Balkana suočio sa dramatičnim padom zaposlenosti u periodu nakon svetske ekonomske krize, od 2008. do 2011. godine, situacija se popravila u prethodnih pet godina i do 2016. ukupan broj zaposlenih je ponovo dostigao 6,5 miliona što predstavlja povećanje od 8,9 procenata u odnosu na početak perioda.

Ovo je u najnovijem izveštaju napisao Regionalni savet za saradnju, uz konstataciju da su promenama u stopama zaposlenosti u periodu između 2010. i 2016. godine u šest nacionalnih ekonomija Zapadnog Balkana najviše doprineli proizvodni, građevinski i obrazovni sektor, stručne i naučne delatnosti, javna uprava i poljoprivreda.

U Izveštaju se u strukturi delatnosti pojavljuju Umetničke, zabavne i rekreativne delatnosti i u Srbiji broj ljudi zaposlenih ovde je 22.173, sa promenjenim procentom učešća u BDP za 7,13. Produktivnost ovih delatnosti se poboljšala u odnosu na 2010. godinu za oko 3 procentna poena, dok je stopa zapošljavanja povećana za oko 4%.

Za razvoj tržišta rada u regionu najveće pretnje su nizak natalitet, niska obrazovna struktura, odliv mozgova, migracije iz manjih ka većim mestima, neadekvatan obrazovni sistem.

Pročitajte ceo izveštaj Tržište rada na Zapadnom Balkanu.

Virtuelni institut

Objavljeno 22. februara 2018.