Osnovni pojmovi kreativne ekonomije XXX: WIPO model kreativnih industrija

WIPO – Svetska organizacija za intelektualnu svojinu sa sedištem u Ženevi, kreativne industrije posmatra isključivo iz ugla delatnosti zasnovanih na intelektualnoj svojini, a kroz patentno i autorsko pravo i srodna prava.

WIPO model kreativnih industrija deli sve kreativne industrije na tri kategorije – tri vida korišćenja autorskog prava:

Glavne kreativne autorske industrije – delatnosti:

 • Oglašavanje / Advertajzing (Advertising)
 • Autorske organizacije/asocijacije zasnovane na članstvu a sa ciljem zaštite autorskog prava članova (Collecting societies)
 • Filmska i video produkcija (Film and Video)
 • Muzička produkcija (Music)
 • Izvođačke umetnosti (Performing Arts)
 • Izdavaštvo (Publishing)
 • Proizvodnja softvera (Software)
 • TV i radio produkcija (TV and Radio)
 • Vizuelna umetnost i grafika (Visual and graphic art).

Međuzavisne kreativne autorske industrije – delatnosti:

 • Industrija proizvodnje nosača audio-vizuelnih i ostalih podataka (Blank recording material) – npr DVD, CD, audio traka itd
 • Industrija proizvodnje ličnih potrošačkih elektronskih uređaja (Consumer electronics) – npr mobilnih telefona, TV i radio uređaja, slušalica itd
 • Industrija proizvodnje muzičkih instrumenata (Musical instruments)
 • Industrija proizvodnje papira i papirnih proizvoda (Paper)
 • Industrija proizvodnje fotokopirne i fotografske opreme i opreme i delatnosti kojima se koriste reprografska prava (Photocopiers, Photographic equipment).

Sporedne kreativne autorske industrije – delatnosti:

 • Arhitektura (Architecture)
 • Proizvodnja odeće i obuće (Clothing and footwear)
 • Dizajn (Design)
 • Moda (Fashion)
 • Proizvodnja dobara za domaćinstvo, izuzev potrošačkih elektronskih uređaja i nameštaja (Household goods)
 • Proizvodnja igračaka (Toys).

Virtuelni institut

Objavljeno 1. aprila 2018.