Odliv mozgova veći od izvoza IT sektora

Kako prenosi Srpska asocijacija menadžera, prema podacima OECD, od 2000. godine iz Srbije je otišlo više od 650.000 ljudi, najviše mladih. Istraživanje Ministarstva prosvete iz 2018. godine pokazalo je da među 11.013 studenata čak četvrtina želi da nastavi školovanje u inostranstvu, a 66 odsto njih želi da nastavi tamo da živi.

Profesor dr Dragan Lončar, prodekan za saradnju sa privredom sa Ekonomskog fakulteta u Beogradu, u uvodnom predavanju na skupu u SAM posvećenom odlasku mladih, istakao je da je prema najnovijem izveštaju Svetskog ekonomskog foruma, Srbija po indikatoru „kapacitet za zadržavanje talenata“ na 134. poziciji, a po indikatoru „kapacitet za privlačenje talenata“ na 132. poziciji od ukupno 137 zemalja. Dakle na samom dnu.

Izvor: SAM

Objavljeno 1. juna 2019.