Bele sveske

Bele sveske (u pripremi) su elektronske zbirke tekstova iz kreativne, kolaborativne i ekonomije znanja i inovacija.

Bela sveska I: Kreativni klasteri

Đerić, Aleksandar: Kreativni klasteri – definicija i modeli
Milenković, Katarina: Klasteri iz oblasti kreativnih industrija najperspektivniji u Srbiji
Ćurčin, Ana: Kreativne industrije u Rusiji: model gradskih klastera


Bela sveska II: Autorsko pravo

Marić, Vladimir: Zaštita intelektualne svojine u Srbiji


Bela sveska III: Kreativno preduzetništvo

Janićijević, Srđan: Preduzetništvo – osnovni uslov ekonomskog rasta Srbije

(…)