Direktorijum

kreativna_srbija_logo-ljubicast

Direktorijum je lista mapiranih subjekata kreativnog sektora u Srbiji. U Direktorijum možete biti automatski uvršteni popunjavanjem Upitnika o kapacitetima.

Osnovni upitnik o kapacitetima kreativnog sektora sadrži 35 rubrika kojima mapiramo subjekte kreativnog sektora širom Srbije i ispitujemo njihove kapacitete po više osnova.

Sastoji se iz sledećih delova: Opšti podaci, Granska delatnost, Samoprocena rada, Kapaciteti tima i opreme, Finansijski kapaciteti, Potrebe za obukom i druge potrebe.

Ovi podaci nam pomažu da izradimo elektronski direktorijum subjekata kreativnog sektora ali i pratimo stanje kreativnog sektora i po tipovima organizacije, industrije, kao i koncentraciji na nivou okruga i opština. Pitanja obeležena zvezdicom su obavezna (ukupno 7), ali vas ohrabrujemo da popunite ceo upitnik, koji vam neće oduzeti više od 15 minuta.

Rezultati rubrika obeleženih zvezdicom su vidljivi u pretrazi na ovom sajtu. Ukupni rezultati svake ankete vidljivi su samo istraživačima Centra za istraživanje kreativne ekonomije i ti podaci se obrađuju sumarno po određenoj kategoriji. Podaci ostavljeni u ovom upitniku, odnosno u bazi ni na koji način nisu i neće biti dostupni javno, po konkretnim privrednim subjektima, niti predati nekoj trećoj strani na uvid i korišćenje.

Ovaj upitnik možete popuniti samo jednom.

dugme_popuni upitnik