Kontakt

Fondacija Mad Marx
Virtuelni institut za kreativnu ekonomiju
E. madmarx@madmarx.net

Hvala vam na poseti.

Ukoliko želite da donirate rad Virtuelnog instituta, možete uplatiti simboličnu sumu.

Primalac:
Fondacija Mad Marx (za Virtuelni institut)
Račun br. 340-11014209-62 Erste banka

Ti-si-kapital-2015