Misija, ciljevi i ljudi

Pun naziv instituta je: Virtuelni institut za kreativnu, kolaborativnu i ekonomiju znanja.

Glavne oblasti istraživanja su: Kreativna ekonomija (kreativne industrije, kulturne industrije), potom ekonomija deljenja odnosno saradnje i ekonomija znanja i inovacija. 

Naša misija je da znanje o fenomenima kreativnosti i novim modelima deljenja i saradnje, odnosno o kreativnoj i kolaborativnoj ekonomiji, učinimo primenljivim, proverljivim i smislenim.

Institut je specijalizovan za istraživanje statističkih i kvalitativnih socioloških, ekonomskih i pravno-političkih aspekata razvoja kreativnog sektora, na prvom mestu u Srbiji i regionu. Naša misija je da primenom kodifikovanih i nekodifikovanih znanja omogućimo zdravorazumsko razumevanje ekonomike kreativnog sektora, i da znanja i informacije o tome podelimo sa zainteresovanim stranama – istraživačima, preduzetnicima, kreatorima javnih politika i državnom upravom.

Prva istraživanja u oblasti kreativne ekonomije napravili smo još 2004. godine i predstavili ih na Konferenciji Kreativni klasteri u Brajtonu, UK, kroz projekat Tri epohe Srbija (Serbia: Three epochs). Za projektnu ideju smo bili nagrađeni odnosno pohvaljeni kao drugi najbolji projekat na konferenciji (prvi je bio prezentacija filmskih lokacija za snimanje filma Gospodar prstenova na Novom Zelandu). Tri epohe Srbija odnosio se na razvoj kreativnog klastera u parku prirode Mokra Gora u jugozapadnoj Srbiji.

Osnivač i koordinator Virtuelnog instituta je Aleksandar Đerić.

Istraživači

Virtuelni institut radi projektno i prema ciljevima projekta angažuje stručnjake.
Istraživači koji su bili angažovani kroz Virtuelni institut (po abecednom redu):

Ana Ćurčin, kulturolog, MA
Anđela Mijović, MA
Aleksandar Brkić, kulturolog, PhD
Aleksandar Stevanović, ekonomista, MA
Aleksandar Đerić, filozof i ekonomista, ​MPhil/MScBE
Darja Butigan, matematičar i ekonomista, MSc
Goran Nikolić, ekonomista, PhD
Goran Tomka, kulturolog, PhD
Hristina Mikić, ekonomista, MSc
Katarina Milenković, politolog, MA
Marina Delić, viši konsultant za razvoj ljudskih resursa, BA
Milena Dragićević Šešić, sociolog, PhD
Milena Milojević, politolog, MA
Miroslav Zdravković, ekonomista, PhD
Miroslav Prokopijević, ekonomista, PhD
Nemanja Nedović, ekonomista, MScE
Predrag Cvetičanin, sociolog, PhD
Slobodan Marković, pravnik, PhD
Srđan Janićijević, pravnik, MSc
Tomislav Šola, heritolog, PhD
Vladimir Marić, pravnik, MSc
Žarko Paunović, politolog, Msc