Oznaka: hub

  • Kakav je model kreativni hab

    Kreativni hab (eng. hub – središte, čvorište) je prostor koji podstiče kreativno mišljenje i svojim sadržajem i polivalentnom formom organizacije predstavlja kombinaciju aktivnosti ljudi okrenutih kreativnosti, duhovnoj radoznalosti i komunikaciji...